Oferta szkolenia rad pedagogicznych

 Pracownia Wychowania i Profilaktyki proponuje

w roku szkolnym 2016/2017

nastepującą tematykę szkoleń rad pedagogicznych:

Plan pracy pedagoga-propozycja

Materiały z konferencji metodycznej

Materiały z konferencji metodycznej „Działania szkoły wspierające rodziców ucznia objętego pomocą psychologiczno - pedagogiczną”.
Subscribe to PWiP RSS