Artykuły

Oferta szkolenia rad pedagogicznych

 Pracownia Wychowania i Profilaktyki proponuje

w roku szkolnym 2016/2017

nastepującą tematykę szkoleń rad pedagogicznych: