Jak opracować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły?

materiały- Jak opracować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły?

Oferta szkolenia rad pedagogicznych

 Pracownia Wychowania i Profilaktyki proponuje

w roku szkolnym 2017/2018

nastepującą tematykę szkoleń rad pedagogicznych:

Plan pracy pedagoga-propozycja

Strony

Subscribe to PWiP RSS