Dobre praktyki

Projekt edukacyjny - "Przystanek zdrowie"

W Szkole Podstawowej nr 125 - Zespół ds. Promocji Zdrowia w składzie: Teresa Brych, Bożena Karolczak, Katarzyna Koman, Małgorzata Grzesiak  pod kierunkiem koordynatora działań - Mirosławy Buchowicz opracował i wdrożył bardzo ciekawy projekt edukacyjny "PRZYSTANEK ZDROWIE" - promujący zdrowy styl życia w zdrowej i bezpiecznej szkole.

Celami ogólnymi projektu było:

- kształtowanie nawyków zdrowego życia i żywienia;

- budzenie w uczniach świadomości i odpowiedzialności za stan swojego zdrowia;

- inicjowanie rozmaitych form wspólnego działania;

Praca z dzieckiem dyslektycznym