Projekt edukacyjny - "Przystanek zdrowie"

W Szkole Podstawowej nr 125 - Zespół ds. Promocji Zdrowia w składzie: Teresa Brych, Bożena Karolczak, Katarzyna Koman, Małgorzata Grzesiak  pod kierunkiem koordynatora działań - Mirosławy Buchowicz opracował i wdrożył bardzo ciekawy projekt edukacyjny "PRZYSTANEK ZDROWIE" - promujący zdrowy styl życia w zdrowej i bezpiecznej szkole.

Celami ogólnymi projektu było:

- kształtowanie nawyków zdrowego życia i żywienia;

- budzenie w uczniach świadomości i odpowiedzialności za stan swojego zdrowia;

- inicjowanie rozmaitych form wspólnego działania;

- integracja środowiska szkolnego;

- ukazanie niezapominajki jako symbolu szacunku dla przyrody i  człowieka.

Odbiorcami była cała społeczność szkolna: dyrekcja, uczniowie klas 0 – 6 (306 osób), z wychowawcami, nauczyciele poszczególnych przedmiotów (36 osób), pracownicy administracji i obsługi (12 osób),  rodzice uczniów.

Projekt zrealizowano według założonego programu w roku szkolnym 2012/2013 na lekcjach z poszczególnych przedmiotów, na godzinach wychowawczych oraz na zajęciach dodatkowych.

W ramach projektu odbywały się także interesujące imprezy towarzyszące:

PRZYSTANEK 1 - edukacja filmowa, projekcja filmów o tematyce prozdrowotnej

PRZYSTANEK 2 - wystawa "KTÓRĘDY DO ZDROWIA?" i degustacja zdrowej żywności,

PRZYSTANEK 3 - pokaz udzielania pierwszej pomocy,

PRZYSTANEK 4 - sadzenie niezapominajek i roślin przed szkołą.

Realizacja projektu przyczyniła się ponadto do rozwinięcia samodzielności i umiejętności współpracy w grupie, kształtowania umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, integracji wiedzy szkolnej i pozaszkolnej, pogłębiania umiejętności dokonywania samooceny.

 

Autor: 
Jolanta Trawczyńska Markiewicz
Nazwa szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 125
Opis: 

W Szkole Podstawowej nr 125 - Zespół ds. Promocji Zdrowia w składzie: Teresa Brych, Bożena Karolczak, Katarzyna Koman, Małgorzata Grzesiak  pod kierunkiem koordynatora działań - Mirosławy Buchowicz opracował i wdrożył bardzo ciekawy projekt edukacyjny "PRZYSTANEK ZDROWIE"