Do pobrania

Opis Pliki
konferencja-Dlaczego on to robi-przemoc rówieśnicza materiały Plik Dlaczego ON TO ROBI.pptx, Office presentation icon konfer Jak pomóc uczniom ROKOMI — kopia.ppt, Plik przemoc plakat dla wychowawcy.docx, Office presentation icon Przemoc rówieśnicza-definicje, zasięg, konsekwencje.ppt, Plik linki do filmow.docx, Plik prawo-odpwiedzialność dzieci.pptx
Materiały z konferencji 5.10.2018 Materiały z konferencji 5.10.2018 PDF icon Prezentacja zmiany w prawie, Plik Projekt MZ
Informacja - Planowanie działań profilaktycznych w ramach środków MPPA i MPPN Planowanie działań profilaktycznych w ramach środków MPPA i MPPN Microsoft Office document icon Informacja.doc
Zespół metodyczny 12.03.- materiały Zespół metodyczny 12.03.- materiały Plik rozporządzenie -Tabela.docx, PDF icon Czynniki ryzyka, chroniące-przegląd badań UŁ.pdf, PDF icon Dopalacze Polska.pdf, PDF icon ESPAD_2015.pdf, PDF icon Mlodzież 2016_raport z badania.pdf, PDF icon Programy_profilaktyczne_J.Szymanska_Wyd_II.pdf, PDF icon Raport 2011_T. Ostaszewski.pdf, PDF icon Raport_Badania mokotowskie, 2017 r..pdf, PDF icon Raport_IPiN_2009_T.Ostaszewski.pdf, PDF icon Rozporządzenie RM-Narodowy program zdrowia.pdf, PDF icon Testy PUM i PUN.pdf, PDF icon Zagrozenia_zwiazane_z_uzywaniem_dopalaczy (1).pdf, PDF icon smak_zycia_ dopalacze.pdf, Microsoft Office document icon 1 PPP zgoda rodzic.doc, Plik 2 PPP Załącznik nr 3.docx, Plik 3PPP Załącznik nr 1.docx, Microsoft Office document icon 4 PPP Załącznik nr 2.doc, Plik 5 PPP Załącznik nr 4.docx, Microsoft Office document icon 6 PPP diagnoza klasy.doc, Microsoft Office document icon 7 PPP karta ppp.doc, Office presentation icon 8 prezentacja ppp WE.ppt, Plik 9 Przykładowe działania w zakresie planowania....docx, Microsoft Office document icon 10 scenariusz wywiadu z rodzicem-opiekunem.doc, Plik ankieta propozycja czynniki ryzyka chroniące.docx, Microsoft Office document icon 1. Programy promocji zdrowia psychicznego.doc, Microsoft Office document icon 2 Programy profilaktyki uniwersalnej.doc, Microsoft Office document icon 3 Programy profilaktyki selektywnej.doc, Microsoft Office document icon 4 Programy profilaktyki wskazującej.doc
Organizacja i dokumentowanie wsparcia dla uczniów o SPE-materiały Organizacja i dokumentowanie wsparcia dla uczniów o SPE-materiały Plik prezentacja, PDF icon poradnik, Plik propozycja IPET, Plik propozycja WOPFU, Plik Liderzy
Konferencja 22.09.2017-materiały Konferencja 22.09.2017-materiały PDF icon Konferencja -kierunki, prawo- 22.09.2017.pdf, PDF icon kierunki polityki oswiatowej, prawo, PDF icon zagrożenia internet, PDF icon ppp-sz. podstawowe, PDF icon ppp-gimnazja, ponadgimnazjalne
Jak opracować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły? materiały- Jak opracować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły? Microsoft Office document icon plan pracy w-p klasy.doc, Plik podstawa prawna Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.pptx, Plik rozporządzenie narkotyki.pptx, Plik Link do przydatnych materiałów udostępnionych przez ORE.docx, PDF icon narzędzia do diagnozy, Plik narzędzia do diagnozy, Plik narzędzia do diagnozy, Plik narzędzia do diagnozy
Prezentacja z konsultacji 3.03.17-planowanie i organizacja działań profilaktycznych w roku 2017. prezentacja z konsultacji 3.03.17-planowanie i organizacja działań profilaktycznych w roku 2017. Plik PROFILAKTYKA 2017.pptx
Materiały z Konferencji 22.06.2016 r. Materiały z Konferencji 22.06.2016 r. Plik Prezentacja rozporządzenie.pptx, Plik Doskonalenie nauczycieli.pptx, Plik Prezentacja espad.pptx
Prezentacje z konferencji 28.09.2015 r. Prezentacje Plik Zmiany w prawie oświatowym, Plik kierunki polityki oświatowej 28.09.15.pptx
Diagnoza Materiały z zespołu metodycznego - Narzędzia diagnostyczne w pracy pedagoga i psychologa szkolnego Office presentation icon Diagnoza.ppt, Plik Konstruowanie narzędzi diagnostycznych potrzebnych w pracy pedagoga.pptx
Plan pracy pedagoga-propozycja Plan pracy pedagoga-propozycja Microsoft Office document icon Propozycja planu pracy pedagoga (2).doc
Materiały pokonferencyjne 19.06.2013 Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole (rozp.z 30.04.13 r.) Microsoft Office document icon Rozp. o dokumentacji obowiązującej w szkole.doc, Plik PPP 30.04.13.pptx, Plik zał 1.docx, Microsoft Office document icon zał 2.doc, Plik zał 3.docx, Microsoft Office document icon zał 4.doc, Plik zał 5.docx, Plik zał 6.docx, Plik zał 7.docx
Procedura Niebieska Karta Propozycja procedury Microsoft Office document icon proponowanaprocedura NK.doc
Wzory dokumentów Wzory dokumentów przydatnych w pracy pedagoga ( karta pracy z grupą, karta pomocy indywidualnej, karta współpracy z rodzicem/nauczycielem, ankieta dla rodziów uczniów klas I) Microsoft Office document icon Ankieta dla rodziców uczniów klas I.doc, Microsoft Office document icon KARTA POMOCY INDYWIDUALNEJ.doc, Microsoft Office document icon KARTA PRACY Z GRUPĄ.doc, Microsoft Office document icon KARTA WSPÓŁPRACY INDYWIDUALNEJ Z.doc
Materiały z konferencji metodycznej Materiały z konferencji metodycznej „Działania szkoły wspierające rodziców ucznia objętego pomocą psychologiczno - pedagogiczną”. PDF icon atena_konferencja 16.03.2012.pdf, PDF icon okiem_rodzica _ADHD.pdf, PDF icon powrót_z_U.pdf, PDF icon rodzice_w_szkole.pdf, PDF icon wspolpraca.pdf, PDF icon wspolpraca2.pdf
Niebieska Karta Prezentacja ze spotkania w dn. 02.03.2012 dotyczącego wdrażania w szkołach procedury "Niebieska Karta". Office presentation icon nieb_karta.ppt