Oferta szkolenia rad pedagogicznych

 Pracownia Wychowania i Profilaktyki proponuje

w roku szkolnym 2017/2018

nastepującą tematykę szkoleń rad pedagogicznych:

 1. Motywowanie – czyli co robić, żeby się chciało.
 2. Kształtowanie postaw u uczniów.
 3. Zdobyć i utrzymać, czyli budowanie autorytetu krok po kroku.
 4. Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela.
 5. Komunikacja interpersonalna w płaszczyźnie: uczeń- nauczyciel.
 6. Zachęcić do współpracy, czyli o sztuce współdziałania z rodzicami.
 7. Psychologiczne funkcjonowanie ucznia w okresie dorastania i możliwe wówczas sposoby oddziaływania.
 8. Jak wzmacniać u uczniów poczucie własnej wartości.
 9. Dyskryminacja i wykluczenie jako zjawiska w ujęciu systemowym.
 10. „Mowa zranionego ciała” – czyli zjawisko autodestrukcji uczniów.
 11. Wykorzystać potencjał ucznia – czyli praca z uczniem zdolnym.
 12. Jak realizować procesy wychowawcze w szkole.
 13. Rozwój emocjonalno - społeczy ucznia - jak pozytywnie wykorzystać kryzysy rozwojowe.
 14. Umiejętności interpersonalne z elementami psychologii poznawczej

 
 
Możliwe jest przeprowadzenie na terenie szkoły dłuższej formy – warsztatów z podanych tematów.
 
Informacja w sprawie rad pedagogicznych - Joanna Gruszczyńska
 

 

rodzaj: