O nas

 

„ (…) w żadnym zawodzie człowiek nie ma tak wielkiego znaczenia, jak w zawodzie nauczycielskim.”
J.W. Dawid „O duszy nauczycielstwa”

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.”

  Janusz Korczak

 

Podstawowe kierunki pracy:

 

  • Inicjowanie zmian w procesie wychowania  i profilaktyki
  • Wspieranie dyrektorów i nauczycieli  w zakresie doskonalenia szkolnych systemów wychowania
  • Kształtowanie oraz doskonalenie umiejętności wychowawczych i społecznych nauczycieli
  • Pomoc nauczycielom w tworzeniu warunków w  funkcjonalnym przystosowaniu do wypełniania roli i zadań współczesnej edukacji
  • Współdziałanie z nauczycielami w  kreowaniu warunków umożliwiających społecznościom szkolnym uczenie się przez całe życie
  • Wspieranie nauczycieli w zakresie monitorowania i ewaluacji działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły
  • Propagowanie nowatorskich rozwiązań  w obszarze wychowania i profilaktyki
  • Upowszechnianie metody dramy w edukacji, wychowaniu i profilaktyce; propagowanie idei teatru edukacyjnego