Materiały z konferencji metodycznej

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami umieszczamy na stronie Pracowni Wychowania i Profilaktyki materiały z konferencji metodycznej „Działania szkoły wspierające rodziców ucznia objętego pomocą psychologiczno - pedagogiczną”.

Elżbieta Leśniowska Jolanta Trawczyńska Markiewicz

 

Opis: 
Materiały z konferencji metodycznej „Działania szkoły wspierające rodziców ucznia objętego pomocą psychologiczno - pedagogiczną”.